Фармацевтична промишленост

Фармацевтичният сектор включва производството на продукти от химичен синтез като фармацевтични продукти (лекарства), олеохимични продукти (храна, козметика) и продукти, свързани с производството на полимери (каучук, лепило, бои и др.) В този сектор са обичайни както непрекъснатите, така и партидните операции. Партидните операции по-специално могат да включват големи вариации в топлинното натоварване, от потребността от огромно натоварване в началото до поддържането на температурата на партидата в края. Когато се използва пара, това дава широки вариации в търсенето на пара, което може да се обслужва от реагиращи и гъвкави парогенератори като тези, произведени от Clayton.

Парата се използва  и за почистване, стерилизиране и дехидрогениране на стъклени съдове, както и за овлажняване на климатични системи.

НАШИТЕ НАЙ-ИЗПОЛЗВАНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Нашите парогенератори Clayton са идеални за фармацевтичната промишленост. По-долу можете да намерите нашите най-използвани парогенератори с голям акцент върху безопасността, висококачествената пара и възможността за работа без надзор, съчетани с най-ниската обща стойност на притежание.