Производство на напитки

Производството на напитки включва множество енергоемки процеси. Освен електроенергията, топлинната енергия и охлаждането, технологичната топлина под формата на пара и гореща вода е от съществено значение, за да се гарантира максимално качество на продуктите и да се спазят строгите разпоредби. Ето защо Clayton предлага парни решения, които са изключително надеждни, постоянно енергийно ефективни и автоматизирани.

Този сектор изисква прецизен контрол и широко променливи топлинни натоварвания. Осигуряването на топлина трябва да може да се регулира, за да се реагира на внезапни промени при натоварването на процеса. Друг важен аспект от процеса на производство на напитки е предотвратяването на замърсяване в процеса и в продуктите. Поради това са необходими прецизен мониторинг и контрол на безопасността, за да се гарантира качеството на продукта.

Производството на напитки включва две категории:

НАШИТЕ НАЙ-ИЗПОЛЗВАНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА НАПИТКИ

С парогенераторите Clayton можете да разчитате на изключително прецизен контрол и да управлявате широко променливите топлинни натоварвания, които производството на напитки изисква. По-долу можете да намерите нашите най-използвани парни решения за промишлеността за производство на напитки.