Нефтена и газова промишленост

Парата, горещата вода и електроенергията се използват за нагряване на въглеводородни смеси в разделителни колони, за предварително нагряване на суров нефт, за нагряване на тръбопроводни системи и в дестилационни процеси като фракционна дестилация.

Инжектирането на пара е все по-разпространен метод за извличане на тежък суров нефт. Счита се за метод за ускорен добив на нефт (Enhanced Oil Recovery, EOR) и е основният тип термично стимулиране на нефтени резервоари. Има няколко различни форми на технологията, като двете основни са циклична парна стимулация (Cyclic Steam Stimulation) и наводняване с пара (Steam Flooding). И двете форми  се прилагат най-често за нефтени резервоари, които са сравнително плитки и съдържат суров нефт, който е много вискозен при температурата на местната подземна формация.

Друг допринасящ фактор, който подобрява добива на нефт при инжектирането на пара, е свързан с почистването в близост до сондажа. В този случай парата намалява вискозитета, който свързва парафините и асфалтовите със скалните повърхности. Докато дестилацията с пара на леките части на суровия нефт създава малка банка разтворители, която може да отстрани уловения нефт, който се смесва.

НАШИТЕ НАЙ-ИЗПОЛЗВАНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ ЗА НЕФТЕНАТА И ГАЗОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Парогенераторите Clayton предоставят на нефтената и газовата промишленост най-добрите продукти за впръскване на пара и почистване. Те също така са идеални за използване при метода за ускорен добив на нефт чрез впръскване на пара.