Пивоварна промишленост

В пивоварните парата играе решаваща роля за поддържане на високи хигиенни нива, почистване на приборите за варене и труднодостъпните зони и гарантиране, че вкусът на бирата остава постоянен. Например, много пивоварни използват парогенератори за варене на пивна мъст, което е силно енергоемка стъпка в цялостния процес на варене.

НАШИТЕ НАЙ-ИЗПОЛЗВАНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ ЗА ПИВОВАРНИ

Способността за студен режим на готовност на парогенератора Clayton е важна характеристика. Използването на биогаз намалява общото производство на CO2 на пивоварната.