Котли за отработени газове (EGB)

КОТЛИ ЗА ОТРАБОТЕНИ ГАЗОВЕ (EGB) ЗА ДВИГАТЕЛИ, ТУРБИНИ И ПЕЩИ

Котлите за отработени газове Clayton могат да произвеждат пара или гореща вода чрез използване на топлината в отпадъчните газове от дизелови двигатели, малки газови турбини, емайлирани пещи, пещи с облекчаване на напрежението и други подходящи приложения, включително високотемпературни процеси, като например топлина от термични окислители. Тази възстановена отпадна топлина от вашия производствен процес може да се използва като ценен източник на енергия за други цели. В зависимост от хидродинамичното съпротивление, котелът за отработени газове може да обработва максимум 15 000 кг/час отработени газове до 1 200°C.