EGB за двигатели

Котелът за отработени газове Clayton е водотръбен котел с една серпентина и принудителна циркулация с конструкция, подобна на световноизвестния парогенератор Clayton. Котелът се състои от множество цилиндрични секции, които наричаме „палачинки“. Броят на използваните секции зависи от изискванията за топлинна мощност на котела. Стъпаловидната (зигзагообразна) конфигурация на „палачинките“, една над друга, подобрява преноса на топлина от отработените газове към тръбите. Всяка „палачинка“ може да се разшири независимо от другите поради локализираните температури. Разстоянието между тръбите варира при всеки модел котел за отработени газове и секцията за свободен газ определя съпротивлението на страната на газа.

Ние предлагаме цялостни парогенератори произведени в европейска фабрика, разположена в Белгия. Външните взаимовръзки от страната на парата и водата са включени в обхвата на доставка на Clayton. Благодарение на модулния дизайн е лесно да се адаптира към всички нужди на клиента.

Предимства:

Ниско тегло

Качествена пара

Бърза реакция

Безопасен

Ниски разходи за поддръжка

Висока ефективност

Малък размер

Работа без надзор

Ниски загуби при продухване

Напълно автоматичен