EGB за пещи

Ние се позоваваме на високите температури на отработените газове за приложения като пещи или всеки друг промишлен процес, при който газовете, постъпващи в котела, могат да бъдат доста над 450°C. Чрез промяна на марката стомана, използвана за корпуса и конусите на котела, е възможно да се използва концепцията за подреждане на стандартни серпентини за температури на отработените газове до 630 °C.

За по-високи температури, Clayton използва концепцията за нагревателна намотка, както се използва в продуктовата линия от парни генератори с използване на гориво. Предимството на тази конструкция е, че корпусът на котела се охлажда от намотка с „водна стена“. Този котел тип нагревателна намотка може да обработва приблизително максимум 15 000 кг/час отработен газ до 1 200°C, в зависимост от допустимото хидродинамично съпротивление от страната на газа.

ПРЕДИМСТВА

Ниско тегло

Качествена пара

Бърза реакция

Безопасен

Ниски разходи аз поддръжка

Висока ефективност

Малък размер

Работа без надзор

Ниски загуби при продухване

Напълно автоматичен

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ