EGB за турбини

Нашите устройства за оползотворяване на отпадната топлина Clayton са в състояние да възстановят топлината на горещите димни газове на газовите турбини, за да произведат пара и/или гореща вода. Чрез оптимизиране на геометрията на секцията можем да осигурим оптимално проектирано устройство за оползотворяване на отпадната топлина (WHRU) за възстановяване на възможно най-много топлина за потока от отработени газове до 110 000 кг/час, като същевременно се ограничава пространството и теглото.

Предимства

Ниско тегло

Качествена пара

Бърза реакция

Безопасен

Ниски разходи аз поддръжка

Висока ефективност

Малък размер

Работа без надзор

Ниски загуби при продухване

Напълно автоматичен