Пара под високо налягане

Компанията Clayton of Belgium произвежда линия от парогенератори с високо налягане, които използват същия доказан дизайн като този на основния парогенератор. Парогенераторите с високо налягане Clayton осигуряват пара под високо налягане за различни промишлени приложения, като например спомагателни котли в електроцентрали, термично ускорен добив на нефт (TEOR) и навсякъде, където се изисква пара под високо налягане. Тъй като парогенераторите с високо налягане по същество са същите като тези за наситена пара, те предоставят същите предимства.

Някои предимства от използването им като спомагателни котли за електроцентрали включват:

Бързо стартиране: котелът за бързо стартиране стартира бързо от студено състояние до пълна мощност за приблизително 15-30 минути;

Компактен дизайн: побира се в по-малка площ и има относително ниско работно тегло;

Бързо реагиране: пара при нужда за всички възможни пикови натоварвания;

Висока степен на безопасност на оператора: неексплозивният дизайн Clayton прави работата безопасна;

Всички наши устройства могат да бъдат захранвани с пара под високо налягане до 200 бара.

За допълнителна информация се свържете с нас, за да ви предложим решение според конкретните нужди на вашата компания.