Прегрята пара

Прегрята пара - Стийм Системс България

Компанията Clayton of Belgium произвежда линия от генератори на прегрята пара, при която се използва същия доказан дизайн като този на основния парогенератор, произвеждащ наситена пара, но с добавяне на интегрална секция за прегряване на парата към спиралната серпентина. Като алтернатива можем да комбинираме стандартния парогенератор с външен газов или електрически прегревател. Нашата пълна линия за прегрята пара се предлага като парни котли със средно налягане и парни котли с високо налягане.

Генераторите на прегрята пара Clayton осигуряват прегрята пара за различни индустриални приложения, като например спомагателни котли в електроцентрали и навсякъде, където се изисква прегрята пара. Бързото стартиране на тези котли за прегрята пара ги прави вашият идеален избор за пускови котли за уплътняване на валове в електроцентрали с комбиниран цикъл. Тъй като генераторите на прегрята пара по същество са същите като тези за наситена пара, те предоставят същите предимства. Някои предимства от използването им като спомагателни котли за електроцентрали включват:

Бързо стартиране: котелът за бързо стартиране стартира бързо от студено състояние до пълна мощност за приблизително 15-30 минути;

Компактен дизайн: побира се в по-малка площ и има относително ниско работно тегло;

Ниски разходи за поддръжка: поради наличието на една горелка;

Бързо реагиране: пара при нужда за всички възможни пикови натоварвания;

Висока степен на безопасност на оператора: неексплозивният дизайн Clayton прави работата безопасна.