Проекти „до ключ“

Опитът на Clayton в парните решения далеч надхвърля производството на генератор или оборудване за топлинна обработка. Това е така, защото всяка инсталация е различна и за да постигнем максимална ефективност, ние адаптираме и интегрираме нашите системи, за да отговорим на нуждите на нашите клиенти. Има много малко предизвикателства, пред които не сме се изправяли и не сме преодолявали!

В резултат на това проектантите, инженерите и управленските екипи на Clayton са развили множество умения и десетилетия опит, което им позволява да предприемат проекти „до ключ“. От простите проекти до големите и сложни промишлени процеси, ние прилагаме един и същи професионален подход: извършване на първоначални проучвания, подробен инженеринг, оценка на проекта, производство, монтаж и въвеждане в експлоатация. Всеки елемент от изискванията на проекта може да бъде изпълнен чак до следпродажбеното обслужване.

Независимо дали за нова нужда от технологично нагряване или за допълване на съществуваща нужда, парната система Clayton, доставена като пакет, монтиран върху плъзгаща се рамка или в контейнерно помещение, може да бъде много рентабилно решение. Лесна и бърза за монтаж, фабрично сглобената и тествана инсталация е снабдена с всички съответни сертификати и е готова за употреба, веднага щом бъде монтирана на място. Всяка от системите ни за технологично нагряване се предлага в тези фабрично сглобени формати. Помещенията, в които работното време на място трябва да бъде сведено до минимум, или помещенията, в които може да се наложи инсталацията да бъде преместена в бъдеще, наистина могат да се възползват от този подход.

ПРЕДИМСТВА

Често опростени изисквания за строителни работи на обекта;

Лесен транспорт (може да се използва стандартен контейнер за нормален автомобилен транспорт);

Много бърз монтаж, свързване и пускане;

Контролирани разходи;

Оборудване за временно ползване, истински мобилна котелна централа;

Сглобяемо, оборудвано и тествано парно решение с гаранция от производителя.

Имате ли конкретна нужда от пара или проект за технологично отопление, който изисква решение „до ключ“? Свържете се с нас, за да разберете как можем да помогнем и да научите повече за някои от нашите скорошни проекти „до ключ“ във вашата индустрия.