Пакет за анализ на водата (WAP)

ДЕНОНОЩНА ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ВОДАТА В КОТЕЛА

За да се получи пара, разбира се, е необходима вода. Но тя трябва да бъде с правилното качество по всяко време, така че вашата система за генериране на пара да бъде подходящо защитена. За всеки тип котел, включително парогенераторите Clayton, правилното качество на водата се постига чрез подходяща обработка на водата и редовна проверка. Тъй като едно от най-добрите неща, които можете да направите, за да гарантирате обработването на вашата вода, е да оставите това на някой друг, Clayton го осигурява за вас.

Хардуерът на пакета за анализ на водата включва специален Информационен център на Clayton за WAP, който събира данни за облачния сървър на Clayton за WAP. Това позволява достъп до важна информация за специалисти, базирани в основния ни Център за обработване на водата или от някое от нашите отдалечени работни места.

Предимства на пакета за Анализ на водата

Пакетът за анализ на водата на Clayton постоянно защитава вашата инвестиция в системата ви за генериране на пара. Не е необходимо да разчитате на посещението на инженер по обработване на водата, за да сте сигурни, че качеството на водата ви е под контрол.

Цена на пакета

Цената на пакета за анализ на водата на Clayton е просто еднократна такса за настройка и месечен наем. Точната цена зависи само от няколко фактора, като броя на сензорите, които вече имате, и предпочитаното ниво на обслужване.