Под наем - Пара като услуга

Clayton предлага програма за отдаване под наем на пара, която осигурява удобно, гъвкаво и ефективно с оглед на разходите краткосрочно до средносрочно решение по отношение на изискванията за повишаване на топлината. Те могат да се дължат на сезонни изисквания, работа в котелната централа, … и понякога са необходими за допълнителна безопасност, планирано/ непланирано спиране или за всякакви други извънредни ситуации.

Оборудването под наем на Clayton може да бъде изпратено в рамките на часове след получаване на вашето обаждане. Бързата доставка на оборудването Clayton е опростена от лекото транспортно тегло и компактния размер на модулите.

Ние можем да доставим генераторите върху плъзгачи или в контейнери. Нашите техници организират монтажа на котела и въвеждането му в експлоатация и осигуряват техническа помощ и обучение на персонала за максимално удобство, ако бъде поискано.

Предлагаме огромно разнообразие от опаковани парни системи от 100 до 3500 kW (150 до 5500 кг пара/час). Могат да се доставят множество модули, за да се отговори на по-големите изисквания за пара.

При услугата за отдаване под наем на генератор на Steam Systems има: