Производството на пара е лесно.
Производството на пара с максимална ефективност е специалността на Clayton.

Clayton в България

СТИЙМ СИСТЕМС България

(Представител на CLAYTON of Belgium NV за България)
Изпълнение на проекти „до ключ“ (анализ, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация) на система за производство на технологична пара с парогенератори CLAYTON.

Фуражна промишленост

Добрата система за пелетиране на фуражи трябва да има регулирано подаване на пара, което е от съществено значение за добрата операция по пелетиране. В действителност е без значение какъв вид кондиционер имате, ако качеството на парата е лошо. Кондиционирането с пара е много важен елемент за постигането на висококачествени пелети и повишаването на производствените нива при ниски разходи. Използването на пара може да увеличи производството на мелницата за пелети при почти всички фуражи.
Прочетете повече

Производство на напитки

Производството на напитки включва множество енергоемки процеси. Освен електроенергията, топлинната енергия и охлаждането, технологичната топлина под формата на пара и гореща вода е от съществено значение, за да се гарантира максимално качество на продуктите и да се спазят строгите разпоредби. Ето защо Clayton предлага парни решения, които са изключително надеждни, постоянно енергийно ефективни и автоматизирани.
Прочетете повече

Пивоварна промишленост

В пивоварните парата играе решаваща роля за поддържане на високи хигиенни нива, почистване на приборите за варене и труднодостъпните зони и гарантиране, че вкусът на бирата остава постоянен. Например, много пивоварни използват парогенератори за варене на пивна мъст, което е силно енергоемка стъпка в цялостния процес на варене.
Прочетете повече

Химическа промишленост

Химическият сектор включва производството на продукти от химичен синтез като фармацевтични продукти (лекарства), олеохимични продукти (храни, козметика) и продукти, свързани с производството на полимери (каучук, лепило, бои и др.). В този сектор както непрекъснатите, така и партидните операции са обичайни. Партидните операции по-специално могат да включват големи вариации в топлинния товар, от първоначално голяма необходимост от пикове до поддържането на стабилна температура към края на партидата. Когато се използва пара, това води до широки вариации в консумацията на пара, което може да се обслужва от бързо реагиращи и гъвкави парогенератори като тези, произведени от Clayton.
Прочетете повече

Дестилерии

Една от най-важните характеристики на всяка дестилерия е парогенераторът. Парата е това, което позволява на дестилериите да поставят финални щрихи върху своите продукти. Не само обемът на парата е важен в зависимост от това колко голяма или малка е партидата, но и качеството на парата също е от съществено значение за процеса на дестилиране. Необходима е чиста висококачествена пара, за да се гарантира, че вкусът и ароматът на спиртните напитки са точно такива, каквито дестилерията желае да бъдат.
Прочетете повече

Хранително-вкусова промишленост

Производството на храни включва множество енергоемки процеси. Освен електроенергията, топлинната енергия и охлаждането, технологичната топлина под формата на пара и гореща вода е от съществено значение, за да се гарантира максимално качество на продукта и да се спазят строгите разпоредби за безопасност на храните. Ето защо Clayton предлага парни решения, които са изключително надеждни, постоянно енергийно ефективни и автоматизирани.
Прочетете повече

Морска и офшорна промишленост

В морската промишленост въвеждането и разработването на иновативни решения е решаващо предизвикателство за оптимизиране на различните изисквания за топлина в този промишлен сектор. Нуждата от иновации присъства в цялата верига на стойността, от етапа на проектиране до завършването на корабите. Предлаганите многофункционални генератори се предлагат в широка гама от мощности. Индустриалните парни котли Clayton изпълняват множество важни функции, като например: отопление на работни подове, нагряване на сондажни течности, размразяване и др.
Прочетете повече

Нефтена и газова промишленост

Инжектирането на пара е все по-разпространен метод за извличане на тежък суров нефт. Счита се за метод за ускорен добив на нефт (Enhanced Oil Recovery, EOR) и е основният тип термично стимулиране на нефтени резервоари. Има няколко различни форми на технологията, като двете основни са циклична парна стимулация (Cyclic Steam Stimulation) и наводняване с пара (Steam Flooding).
Прочетете повече

Хартиена промишленост

Горещата вода, парата и електроенергията се използват при процесите на термично пулпиране и обработка, както и за нагряване на цилиндрите за пресоване, транспортиране и сушене на хартиените ролки. Заводите за хартия и заводите за опаковки от велпапе използват ролки, които вътрешно се нагряват с пара. Поддържането на еднаква температура по повърхността на ролката е от съществено значение за производството на качествени продукти. Тъй като парата е газ, тя изпълва целия обем на ролката и равномерно разпределя топлината, докато кондензира.
Прочетете повече

Фармацевтична промишленост

Фармацевтичният сектор включва производството на продукти от химичен синтез като фармацевтични продукти (лекарства), олеохимични продукти (храна, козметика) и продукти, свързани с производството на полимери (каучук, лепило, бои и др.) В този сектор са обичайни както непрекъснатите, така и партидните операции.
Прочетете повече

Електроцентрали

Осигуряването на стабилни доставки на електроенергия денонощно, предлагането на конкурентни цени, спазването на законовите указания и намаляването на въздействието са някои от предизвикателствата, пред които са изправени доставчиците на електроенергия. Clayton предлага поддръжка на високонадеждни, гъвкави и иновативни енергийни системи. Нашите парни котли стартират парни турбини и могат да се използват като аварийно захранване за топлофикационни мрежи на големи газови и паротурбинни електроцентрали.
Прочетете повече

Текстилна промишленост

Пара се използва в почти всички текстилни процеси по един или друг начин, като например процес на апретиране на текстила, както и за дестилиране на разтворители. Някои от най-често срещаните приложения, при които ще намерите парогенератори Clayton, са: сушене, пране, почистване и сгъване на текстилни тъкани; свиване и трайно втвърдяване на тъканите; гладене на облекла върху текстил.
Прочетете повече
Previous slide
Next slide

Договори за поддръжка

С договор за превантивна поддръжка, базиран на редовни посещения от нашите инженери, се изпълняват задачи по планирана поддръжка и контрол на парния агрегат и системата за пречистване на вода Clayton, за да се осигури оптимална производителност и ефективност.

Договори за поддръжка

С договор за превантивна поддръжка, базиран на редовни посещения от нашите инженери, се изпълняват задачи по планирана поддръжка и контрол на парния агрегат и системата за пречистване на вода Clayton, за да се осигури оптимална производителност и ефективност.
Прочетете повече

Пречистване на водата

През годините компанията Clayton е разработила изключително успешна програма за пречистване на водата. Специално разработените обучения, интервенции и продукти за пречистване на водата гарантират безпроблемна и ефективна работа на вашата парна инсталация по най-ефективния с оглед на разходите начин.

Пречистване на водата

През годините компанията Clayton е разработила изключително успешна програма за пречистване на водата. Специално разработените обучения, интервенции и продукти за пречистване на водата гарантират безпроблемна и ефективна работа на вашата парна инсталация по най-ефективния с оглед на разходите начин.
Прочетете повече

Въвеждане в експлоатация

Предлагат се услуги за въвеждане в експлоатация до готови проекти за оборудване на място. Нашите инженери извършват всички необходими проверки за безопасност и експлоатация и пълни услуги по въвеждане в експлоатация.

Въвеждане в експлоатация

Предлагат се услуги за въвеждане в експлоатация до готови проекти за оборудване на място. Нашите инженери извършват всички необходими проверки за безопасност и експлоатация и пълни услуги по въвеждане в експлоатация.
Прочетете повече

Резервни части

Резервни части се съхраняват на склад в много части от света и са налични за незабавно изпращане по целия свят. Всяка резервна част може да бъде осигурена въз основа на изчерпателната ни документация за всеки доставян агрегат.

Резервни части

Резервни части се съхраняват на склад в много части от света и са налични за незабавно изпращане по целия свят. Всяка резервна част може да бъде осигурена въз основа на изчерпателната ни документация за всеки доставян агрегат.
Прочетете повече

Обучение

Ние предлагаме интерактивни обучения, за да осигурим необходимото фундаментално ноу-хау и квалификации на вашите служители с цел да се гарантира безпроблемна и правилна работа на инсталацията.

Обучение

Ние предлагаме интерактивни обучения, за да осигурим необходимото фундаментално ноу-хау и квалификации на вашите служители с цел да се гарантира безпроблемна и правилна работа на инсталацията.
Прочетете повече

Модернизации

Остарялото оборудване за повишаване на топлината често е неефективно, затова ние предлагаме атрактивни услуги за обновяване и надграждане на всички котли за пара, гореща вода и на котелната инсталация като цяло. Фокусираме се върху устойчивостта, което води до намаляване на разхода на енергия.

Модернизации

Остарялото оборудване за повишаване на топлината често е неефективно, затова ние предлагаме атрактивни услуги за обновяване и надграждане на всички котли за пара, гореща вода и на котелната инсталация като цяло. Фокусираме се върху устойчивостта, което води до намаляване на разхода на енергия.
Прочетете повече

Пакет за анализ на водата (WAP)

Денонощна гаранция за качество на водата в котела.

Пакет за анализ на водата (WAP)

Денонощна гаранция за качество на водата в котела.
Прочетете повече

Дистанционен мониторинг

Тъй като дистанционната връзка ви свързва 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата с вашия парогенератор, вие винаги можете да следите процеса.

Дистанционен мониторинг

Тъй като дистанционната връзка ви свързва 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата с вашия парогенератор, вие винаги можете да следите процеса.
Прочетете повече

Отдаване под наем - Пара като услуга

Clayton предлага програма за отдаване под наем на пара, която предоставя удобно, гъвкаво и ефективно с оглед на разходите решение по отношение на изискванията за повишаване на топлината. Те могат да се дължат на сезонни изисквания, работа в котелната централа…

Отдаване под наем - Пара като услуга

Clayton предлага програма за отдаване под наем на пара, която предоставя удобно, гъвкаво и ефективно с оглед на разходите решение по отношение на изискванията за повишаване на топлината. Те могат да се дължат на сезонни изисквания, работа в котелната централа…
Прочетете повече