Хранително-вкусова промишленост

Производството на храни включва множество енергоемки процеси. Освен електроенергията, топлинната енергия и охлаждането, технологичната топлина под формата на пара и гореща вода е от съществено значение, за да се гарантира максимално качество на продукта и да се спазят строгите разпоредби за безопасност на храните. Ето защо Clayton предлага парни решения, които са изключително надеждни, постоянно енергийно ефективни и автоматизирани.

Въпреки че хранително-вкусовата промишленост включва голям набор от различни продукти, в основата си е много специфичен сектор, който комбинира всички аспекти на науката за храните, храненето и свързаните с тях области. Без значение от продукта, здравно-санитарните ограничения, както и средата, в която работи промишлеността, са критични съображения.

УПОТРЕБА

Фирмите в този сектор могат да бъдат разделени на множество области на дейност.

Месна индустрия

Плодове и зеленчуци

Зърнени храни

Сектор на масла

Консервирани храни

Замразени продукти

Захарна индустрия

Шоколад и други сладкарски изделия

Кафе, чай, други напитки

Билки и подправки

Снаксове

НАШИТЕ НАЙ-ИЗПОЛЗВАНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Фирмите в хранително-вкусовата промишленост често работят непрекъснато, 24 часа в денонощието. Те се нуждаят от високопроизводително оборудване с много висока  оперативна разполагаемост. Ето защо е много важно да се оптимизира енергийната ефективност и да се осигури обслужване, което избягва повредите, за да се осигури 100 % оперативна разполагаемост.