Химическа промишленост

Химическият сектор включва производството на продукти от химичен синтез като фармацевтични продукти (лекарства), олеохимични продукти (храни, козметика) и продукти, свързани с производството на полимери (каучук, лепило, бои и др.).

В този сектор както непрекъснатите, така и партидните операции са обичайни. Партидните операции по-специално могат да включват големи вариации в топлинния товар, от първоначално голяма необходимост от пикове до поддържането на стабилна температура към края на партидата. Когато се използва пара, това води до широки вариации в консумацията на пара, което може да се обслужва от бързо реагиращи и гъвкави парогенератори като тези, произведени от Clayton.

НАШИТЕ НАЙ-ИЗПОЛЗВАНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ ЗА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

От прегрята пара до пара под високо налягане, парогенераторите Clayton доставят висококачествена пара по най-безопасните и ефективни начини, дори и при работа без надзор.