Електроцентрали

Осигуряването на стабилни доставки на електроенергия денонощно, предлагането на конкурентни цени, спазването на законовите указания и намаляването на въздействието са някои от предизвикателствата, пред които са изправени доставчиците на електроенергия. Clayton предлага поддръжка на високонадеждни, гъвкави и иновативни енергийни системи.

Нашите парни котли стартират парни турбини и могат да се използват като аварийно захранване за топлофикационни мрежи на големи газови и паротурбинни електроцентрали.

НАШИТЕ НАЙ-ИЗПОЛЗВАНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ ЗА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

По-долу можете да намерите нашите най-използвани парогенератори за използване в електроцентрали.