Фуражна промишленост

Добрата система за пелетиране на фуражи трябва да има регулирано подаване на пара, което е от съществено значение за добрата операция по пелетиране. В действителност е без значение какъв вид кондиционер имате, ако качеството на парата е лошо. Кондиционирането с пара е много важен елемент за постигането на висококачествени пелети и повишаването на производствените нива при ниски разходи. Използването на пара може да увеличи производството на мелницата за пелети при почти всички фуражи.

Кондиционирането на фуража е важна част от обработката на фуража. Когато фуражната смес преминава през кондиционера, тя е изложена на пара под високо налягане. Тази пара осигурява топлината и влагата, необходими за желатинирането на нишестето, слепването на частиците и отстраняването на патогените в кашата. Температурата на парата, качеството на парата и времето за задържане в кондиционера са три важни фактора, които могат да повлияят на качеството на пелетите, определено с така наречения индекс на издръжливост на пелетите (Pellet Durability Index, PDI) и степента на твърдост на пелетите.

НАШИТЕ НАЙ-ИЗПОЛЗВАНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ ЗА ФУРАЖНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Продуктите по-долу са едни от нашите най-използвани парогенератори за производство на пара във фуражната промишленост. Тези продукти могат да разчитат на много предимства на парогенераторите Clayton.