Решения за плъзгаща се рамка

Компанията Clayton of Belgium е усъвършенствала набор от пакети за подаване на пара, при които традиционната концепция за котелна централа е елиминирана. Поради малкия размер и тегло на дизайна Clayton, е възможно и лесно парогенераторът да се снабди с необходимите резервоари, помпи, устройства за кондициониране на водата, устройства за продухване и други аксесоари върху плъзгаща се основа като пакетиран агрегат. Това е така наречената плъзгаща се рамка (плъзгач) на парагенератора.

За множество инсталации или големи парни мощности, парогенераторът(ите) ще бъде доставен(и) като отделен артикул, въпреки че оборудването за пречистване на питателната вода все още може да бъде доставено като агрегат върху плъзгаща се рамка. Този пакет за питателна вода включва също всички необходими клапани, фитинги, филтри и контроли.

Сглобяемите решения на Clayton, монтирани върху плъзгаща се рамка, осигуряват постоянни или временни парни решения за широк спектър от сегменти. Плъзгащата се рамка на парогенератора и плъзгащата се рамка за питателна вода са проектирани и произведени от нашите специализирани инженери и са щателно проверени и тествани преди напускане на завода. Могат да се използват нашите стандартни дизайни или пакетът може да бъде персонализиран, за да отговори на конкретните изисквания на клиента или обекта. Допълнителните тръбопроводи и електрически кабели на място са сведени до минимум. След като плъзгащата се рамка пристигне в помещенията на клиента, тя може бързо да бъде позиционирана и свързана.

Ние предлагаме значително намалено време на престой, безрисков монтаж и прости и модулни проектирани устройства, които се сглобяват и тестват в завода. Всички плъзгащи се рамки се доставят в един брой, конфигурирани да отговарят на специфичните изисквания на проекта, и са типово изпитани в съответствие с действащите приложими стандарти.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Предварително проектирани, модулни дизайни.

Clayton координира проектния интерфейс на всички елементи в пакета, за да създаде едно продуктово решение.

Елементи, които са предварително проектирани, сглобени и тествани. Просто поставете на място и свържете комуналните услуги като ток, вода и гориво.

Изпитване на типа на цялото електрическо оборудване, което се съдържа в подстанцията на плъзгащата се рамка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РЕШЕНИЕТО

Една точка за контакт за по-лесна работа.

Вграждане на технологията Clayton за всички основни компоненти в решението за плъзгаща се рамка.

Компактен и здрав дизайн.

Предварително проектираните продукти намаляват риска и времето за офериране и доставка.